Απολογισμός Εσόδων και Εξόδων 2013
Μελετώντας τον απολογισμό του δήμου Σάμου για το έτος 2013, παρατηρούμε ότι ο δήμος, ξεκινώντας με χρηματικό υπόλοιπο 2.665.641, εισέπραξε
τακτικά και έκτακτα έσοδα 20.486.610. Τα τακτικά έσοδα αναφέρονται σε διάφορες εισπράξεις, όπως πρόσοδοι ακίνητης περιουσίας, ανταποδοτικά τέλη, παροχές υπηρεσιών, φόροι, εισφορές και επιχορηγήσεις, ενώ τα έκτακτα έσοδα αναφέρονται σε έκτακτες επιχορηγήσεις, επιχορηγήσεις για επενδύσεις, προσαυξήσεις και πρόστιμα.  
Έτσι, από τα συνολικά πλέον 23.152.251 που διαχειρίστηκε, αποφάσισε να κρατήσει ως αποθεματικό για το επόμενο έτος 2.221.583, ενώ πλήρωσε 20.930.668. Από τις πληρωμές αυτές, οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού, αιρετών και τρίτων ανέρχονται σε 6.811.085, πληρωμές που δίνονται έτσι και αλλιώς, είτε ο δήμος παράγει έργο, είτε όχι.
Τα υπόλοιπα 14.119.583 δαπανήθηκαν για να πληρωθούν παροχές τρίτων, φόροι και τέλη, γενικά έξοδα, τόκοι, αναλώσιμα, προβλέψεις. Επίσης, δόθηκαν χρήματα σε ΝΠΔΔ και έγιναν διάφορες επενδύσεις, αγορές, προμήθειες, κατασκευές, συντηρήσεις, μελέτες και άλλα.   
Με απλά λόγια, δαπανήθηκαν 14.119.583 για να κάνει ο δήμος έργα, για να συντηρήσει την ήδη υποδομή του, για να προσφέρει αυτό που πρέπει και θέλει να δει ο κάθε δημότης. Νέα έργα, συντηρήσεις πλατειών, παιδικών χαρών, δημοτικών κτιρίων, συντηρήσεις παιδικών σταθμών, σχολείων, συντηρήσεις οδικού δικτύου και φωτισμού, διαφήμιση του τόπου, παροχές υπηρεσιών στους δημότες, νέες δομές καλυτέρευσης της ζωής, και άλλα.
Αυτά τα χρήματα ίσως είναι λίγα, ίσως είναι πολλά. Αναλογούν όμως, κατά μέσο όρο, σε 38.684 την ημέρα. Και αν ο κάθε δημότης δεν βλέπει 38.684 να πιάνουν τόπο κάθε μέρα στο νησί μας, αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Κάθε ευρώ που ξοδεύεται πρέπει να πιάνει τόπο, και ο κάθε δημότης να βλέπει αυτή την αλλαγή μέρα με την μέρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου